ชาวเทคโนโลยีสันตพลร่วมกันทำบุญเวียนเทียน
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา