คณาจารย์เทคโนโลยีสันตพลเข้าอบรม
โปรแกรม MS-Project 2010