เทคโนโลยีสันตพลร่วมกิจกรรมกับเซ่งหลีไถ่ HONDA (ฟุตซอล)