ปฏิทินงาน / กิจกรรม
26 เม.ย. 62 
สอบปลายภาคฤดูร้อน รอบ 2
28 เม.ย. 62 
สอบปลายภาคเรียนฤดูร้อน ภาคบ่าย
3 พ.ค. 62 
ประกาศผลสอบภาคฤดูร้อน รอบที่ 2
6-15 พ.ค. 62 
ปวช. รับชุดนักเรียน
16 พ.ค. 62 
เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ปวช. ทุกสาขาวิชา
27 พ.ค. 62 
เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ปวส. ทุกสาขาวิชา
21-24 พ.ค. 62 
ปวช. รับตำราเรียน
2 มิ.ย. 62 
เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ปวส. (ภาคบ่าย)
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นาฏมวยแไทยระดับประเทศ
นาฏมวยไทยเทคโนโลยีสันตพล
นาฏมวยไทยอีซูซุ 2560

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 (ข้อมูลวันที่ 4 มีนาคม 2562) พบกับ "ข่าวสารเทคโนโลยีสันตพล" ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ประชาสัมพันธ์
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปี 2561 [ข่าว]
ประกวด ดาว-เดือน เทคโนโลยีสันตพล 2018 [ข่าว]
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 [ข่าว]
กีฬาสี 2561 [ข่าว]
ข่าวสารเทคโนโลยีสันตพล
 
 
เว็บที่น่าสนใจ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จังหวัดอุดรธานี
ค้นหางานที่ www.jobsdb.com (ทั้งใน และต่างประเทศ)
e-book มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมนักการตลาด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
PC Guide (เรียนรู้ส่วนประกอบเครื่อง PC)
กระทรวงพาณิชย์ (นโยบาย,การค้า,การส่งเสริม,..)
NECTEC's Web Based Learning
กรมสรรพากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์

สอบถามข้อมูล
โทร. 0-4222-3105, 0-4224-2489
โทรสาร. 0-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th

For more information, please contact
Tel. 66-4222-3105, 66-4224-2489
FAX 66-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th


designed by Chayakorn Rerknimitr