ปฏิทินงาน / กิจกรรม
26 ม.ค. 62 
นักศึกษาระดับ ปวช.3 สอบ V-NET
24 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 
ทัศนศึกษาดูงาน นักศึกษาที่ใช้สิทธิ์เรียนต่อ ส.2
27 ม.ค. 62 
นักศึกษาระดับ ปวส.2 สอบ V-NET
1 ม.ค. 61 -31 ม.ค. 62 
ผู้กู้ยืมกองทุนกู้ยืม ยืนยันการลงทะเบียนเรียน
12 พ.ย. 61 - 31 ม.ค. 62 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาระดับ ปวส.2 บ่าย
14 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 
โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ครั้งที่ 2
28 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 
สอบ 5 บท ประเมินการทำโครงการของนักศึกษาปีสุดท้าย
1 ก.พ. 62 - 2 ก.พ. 62 
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพจังหวัดศรีษะเกษ
2 ก.พ. 62 
ปัจฉิมนิเทศนักษาก่อนสำเร็จการศึกษา
31 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62 
ทัศนศึกษาดูงานนักศึกษาที่ใช้สิทธิ์เรียนต่อ ปวส.2
ประชาสัมพันธ์
เรียนอาชีวะ
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 (ข้อมูลวันที่ 10 ตุลาคม 2561) พบกับ "ข่าวสารเทคโนโลยีสันตพล" ฉบับเดือนตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์
กีฬาสี 2561 [ข่าว]
ประกวด ดาว-เดือน เทคโนโลยีสันตพล 2018 [ข่าว]
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 [ข่าว]
 
 
เว็บที่น่าสนใจ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จังหวัดอุดรธานี
ค้นหางานที่ www.jobsdb.com (ทั้งใน และต่างประเทศ)
e-book มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมนักการตลาด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
PC Guide (เรียนรู้ส่วนประกอบเครื่อง PC)
กระทรวงพาณิชย์ (นโยบาย,การค้า,การส่งเสริม,..)
NECTEC's Web Based Learning
กรมสรรพากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์

สอบถามข้อมูล
โทร. 0-4222-3105, 0-4224-2489
โทรสาร. 0-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th

For more information, please contact
Tel. 66-4222-3105, 66-4224-2489
FAX 66-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th


designed by Chayakorn Rerknimitr