กิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (ข้อมูลวันที่ 1 มีนาคม 2561) พบกับ "สารสัมพันธ์สันตพล" ฉบับที่ 4 ทั้งฉบับตีพิมพ์และบน Web Site (Link ที่ข่าวประชาสัมพันธ์)เพิ่มรายชื่อสื่อห้องสมุด
ประชาสัมพันธ์
นาฏมวยไทยระดับประเทศ Isuzu 2559 [ข่าว]
นิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2560 [ข่าว]
พิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประจำปี 2560 [ข่าว]
ปฏิทินงาน / กิจกรรม
16-20 ก.ค. 61 
การออกศูนย์บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ครั้งที่ 2
22 ก.ค. 61 
สอบระหว่างภาค รายวิชาปฏิบัติ ภาคบ่าย ทุกระดับ
23-26 ก.ค. 61 
สอบระหว่างภาค รายวิชาทฤษฎี ภาคปกติ ทุกระดับ
26 ก.ค. 61 
กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
27 ก.ค. 61 
วันหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
30 ก.ค. 61 
วันหยุดชดเชยวันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
4-29 ก.ค. 61 
การออกตรวจเยี่ยมหอพัก
4-29 ก.ค. 61 
กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนและการอนุรักษ์ธรรมชาติ
4-31 ก.ค. 61 
กิจกรรมบรรยาย/การอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
 
เว็บที่น่าสนใจ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จังหวัดอุดรธานี
ค้นหางานที่ www.jobsdb.com (ทั้งใน และต่างประเทศ)
e-book มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมนักการตลาด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
PC Guide (เรียนรู้ส่วนประกอบเครื่อง PC)
กระทรวงพาณิชย์ (นโยบาย,การค้า,การส่งเสริม,..)
NECTEC's Web Based Learning
กรมสรรพากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์

ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา จาก สมศ (2554 - 2558)
(กดปุ่ม Mouse ที่ภาพเพื่อขยาย)
 

สอบถามข้อมูล
โทร. 0-4222-3105, 0-4224-2489
โทรสาร. 0-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th

For more information, please contact
Tel. 66-4222-3105, 66-4224-2489
FAX 66-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th


designed by Chayakorn Rerknimitr