ปฏิทินงาน / กิจกรรม
22 ก.ย. 62 
สอบปลายภาค รายวิชาปฏิบัติ ภาคบ่าย
9 - 26 ก.ย. 62 
การออกตรวจเยี่ยมหอพัก
23 - 27 ก.ย. 62 
สอบปลายภาค รายวิชาปฏิบัติ ภาคปกติ
24 - 28 ก.ย. 62 
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 วิชาทฤษฎี ภาคปกติ
28 ก.ย. 62 
ประกาศผลกิจกรรม อวท.
29 ก.ย. 62 
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2562 วิชาทฤษฎี ภาคบ่าย
29 ก.ย. 62 
ประชุมนิเทศนักศึกษา ปวช. ปวส. อุตสาหกรรม
7 ต.ค. 62 
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2562
7 - 9 ต.ค. 62 
นร./นศ. ยี่นคำร้องแก้ไขผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์
10 ต.ค. 62 
สอบแก้ไขผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1/2562
ภาพข่าว
ประกวด ดาว-เดือน เทคโนโลยีสันตพล 2019
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 (ข้อมูลวันที่ 4 มีนาคม 2562) พบกับ "ข่าวสารเทคโนโลยีสันตพล" ฉบับเดือนสิงหาคม 2562
ประชาสัมพันธ์
ดาว-เดือน สันตพล 2019 [ข่าว]
นักศึกษารับพระราชทานรางวัล [ข่าว]
พิธีไหว้ครู 2562 [ข่าว]  กิจกรรมรับน้อง [ข่าว]
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปี 2561 [ข่าว]
 
 
เว็บที่น่าสนใจ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จังหวัดอุดรธานี
ค้นหางานที่ www.jobsdb.com (ทั้งใน และต่างประเทศ)
e-book มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมนักการตลาด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
PC Guide (เรียนรู้ส่วนประกอบเครื่อง PC)
กระทรวงพาณิชย์ (นโยบาย,การค้า,การส่งเสริม,..)
NECTEC's Web Based Learning
กรมสรรพากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์

สอบถามข้อมูล
โทร. 0-4222-3105, 0-4224-2489
โทรสาร. 0-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th

For more information, please contact
Tel. 66-4222-3105, 66-4224-2489
FAX 66-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th


designed by Chayakorn Rerknimitr