ปฏิทินงาน / กิจกรรม
17 มิ.ย. 62 
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและคณะกรรมการ 4 ฝ่าย
20 มิ.ย. 62 
กิจกรรมวันใหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่
2 - 23 มิ.ย. 62 
จำหน่ายตำราเรียนนักศึกษา ภาคบ่าย
3 - 24 มิ.ย. 62 
โครงการออกตรวจเยี่ยมหอพัก
2 - 23 มิ.ย. 62 
นักศึกษาภาคบ่าย ลงทะเบียน ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
5 ก.ค. 62 
โครงการอบรม "อบรมภาวะผู้นำนักเรียน/นักศึกษา"
16 -17 ก.ค. 62 
วันหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
24 ก.ค. 62 
โครงการฟันดีเฉลิมพระเกียรติ ศาลเยาวชนและครอบครัว
8 - 26 ก.ค. 62 
กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนและกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
25 ก.ค. 62 
กิจกรรมการประกอบดาวเดือนสันตพล 2019
กิจกรรม
งานรับใบประกาศนียบัตร ปี 2561
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 (ข้อมูลวันที่ 4 มีนาคม 2562) พบกับ "ข่าวสารเทคโนโลยีสันตพล" ฉบับเดือนเมษายน 2562
ประชาสัมพันธ์
นักศึกษารับพระราชทานรางวัล [ข่าว]
ประกวด ดาว-เดือน เทคโนโลยีสันตพล 2018 [ข่าว]
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปี 2561 [ข่าว]
กีฬาสี 2561 [ข่าว]
 
 
เว็บที่น่าสนใจ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จังหวัดอุดรธานี
ค้นหางานที่ www.jobsdb.com (ทั้งใน และต่างประเทศ)
e-book มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมนักการตลาด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
PC Guide (เรียนรู้ส่วนประกอบเครื่อง PC)
กระทรวงพาณิชย์ (นโยบาย,การค้า,การส่งเสริม,..)
NECTEC's Web Based Learning
กรมสรรพากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์

สอบถามข้อมูล
โทร. 0-4222-3105, 0-4224-2489
โทรสาร. 0-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th

For more information, please contact
Tel. 66-4222-3105, 66-4224-2489
FAX 66-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th


designed by Chayakorn Rerknimitr