นิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 (21-22 พฤศจิกายน 2562)
 


 
Line กลุ่ม สันตพลวิชาการ
ประเภทการแข่งขัน
 
วิชาการ :
 
การประกวด :
กีฬา :
  สรุปการแข่งขันประเภทวิชาการ (0.64MB)
  สรุปการแข่งขันประเภทกีฬาและการประกวด (0.90MB)
 
ปฏิทินงาน / กิจกรรม
21 - 22 พ.ย. 62 
การแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬา กิจกรรมสันตพลวิชาการ
3 - 24 พ.ย. 62 
นศ.ภาคบ่าย ลงทะเบียนเรียน ชำระค่าธรรมเนียนการเรียน
3 - 24 พ.ย. 62 
จำหน่ายตำราเรียนนักศึกษา ภาคบ่าย
25 พ.ย. 62 
คณะครูเดินทางไปเยี่ยมนศ.ฝึกงาน บ.แคนนอน,บ.ไพโอเนีย
25 พ.ย. 62 
คณะครูเดินทางไปเยี่ยมนศ.ฝึกงาน บ.สหยูเนียน,บ.Cpram
11 - 29 พ.ย. 62 
โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ครั้งที่ 1
25 - 29 พ.ย. 62 
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในจังหวัดอุดรธานี
28 - 29 พ.ย. 62 
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562
1-30 พ.ย. 62 
ทำสัญญา กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2562
4 ธ.ค. 62 
ประกาศผลกิจกรรมหน้าเสาธง
ข่าว
นักศึกษาเทคโนโลยีสันตพล
รับพระราชทานรางวัล

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 (ข้อมูลวันที่ 10 ตุลาคม 2562) พบกับ "ข่าวสารเทคโนโลยีสันตพล" ฉบับเดือนสิงหาคม 2562
ประชาสัมพันธ์
ดาว-เดือน สันตพล 2019 [ข่าว]
นักศึกษารับพระราชทานรางวัล [ข่าว]
พิธีไหว้ครู 2562 [ข่าว]  กิจกรรมรับน้อง [ข่าว]
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปี 2561 [ข่าว]
 
 
เว็บที่น่าสนใจ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จังหวัดอุดรธานี
ค้นหางานที่ www.jobsdb.com (ทั้งใน และต่างประเทศ)
e-book มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมนักการตลาด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
PC Guide (เรียนรู้ส่วนประกอบเครื่อง PC)
กระทรวงพาณิชย์ (นโยบาย,การค้า,การส่งเสริม,..)
NECTEC's Web Based Learning
กรมสรรพากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์

สอบถามข้อมูล
โทร. 0-4222-3105, 0-4224-2489
โทรสาร. 0-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th

For more information, please contact
Tel. 66-4222-3105, 66-4224-2489
FAX 66-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th


designed by Chayakorn Rerknimitr