ปฏิทินงาน / กิจกรรม
1 - 6 ธ.ค. 62 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
10 ธ.ค. 62 
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
11 - 13 ธ.ค. 62 
นิเทศ น.ศ.ฝึกประสบการณ์ในเขตอุดรธานีและใกล้เคียง
13 ธ.ค. 62 
ออกศูนย์บริการวิชาชีพในชุมชน ครั้งที่ 1
12 - 14 ธ.ค. 62 
ทัศนศึกษาดูงานนักศึกษาระดับ ปวช.
20 ธ.ค. 62 
ออกศูนย์บริการวิชาชีพในชุมชน ครั้งที่ 2
19 - 21 ธ.ค. 62 
ทัศนศึกษาดูงานนักศึกษา ระดับ ปวส. 2
23 - 25 ธ.ค. 62 
คณะครูเดินทางไปเยี่ยมนศ.ฝึกงาน บ.แคนนอน,บ.ไพโอเนีย
23 - 25 ธ.ค. 62 
คณะครูเดินทางไปเยี่ยมนศ.ฝึกงาน บ.สหยูเนียน,บ.Cpram
6 ม.ค. 63 
ประกาศผลกิจกรรมหน้าเสาธง
ข่าว
กิจกรรมรับน้องใหม่ 2562
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 (ข้อมูลวันที่ 10 ตุลาคม 2562) พบกับ "ข่าวสารเทคโนโลยีสันตพล" ฉบับเดือนสิงหาคม 2562
ประชาสัมพันธ์
ดาว-เดือน สันตพล 2019 [ข่าว]
กิจกรรมกีฬาสี 2562 [ข่าว]
พิธีไหว้ครู 2562 [ข่าว]  กิจกรรมรับน้อง [ข่าว]
นิทรรศการทางวิชาการ 2562 [ข่าว]
 
 
เว็บที่น่าสนใจ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จังหวัดอุดรธานี
ค้นหางานที่ www.jobsdb.com (ทั้งใน และต่างประเทศ)
e-book มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมนักการตลาด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
PC Guide (เรียนรู้ส่วนประกอบเครื่อง PC)
กระทรวงพาณิชย์ (นโยบาย,การค้า,การส่งเสริม,..)
NECTEC's Web Based Learning
กรมสรรพากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์

สอบถามข้อมูล
โทร. 0-4222-3105, 0-4224-2489
โทรสาร. 0-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th

For more information, please contact
Tel. 66-4222-3105, 66-4224-2489
FAX 66-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th


designed by Chayakorn Rerknimitr