รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นาฏมวยแไทยระดับประเทศ
นาฏมวยไทยเทคโนโลยีสันตพล
นาฏมวยไทยอีซูซุ 2560

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 (ข้อมูลวันที่ 12 ตุลาคม 2560) พบกับ "สารสัมพันธ์สันตพล" ฉบับที่ 4 ทั้งฉบับตีพิมพ์และบน Web Site (Link ที่ข่าวประชาสัมพันธ์)เพิ่มรายชื่อสื่อห้องสมุด
ประชาสัมพันธ์
นาฏมวยไทยระดับประเทศ Isuzu 2559 [ข่าว]
นิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2560 [ข่าว]
พิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประจำปี 2560 [ข่าว]
ปฏิทินงาน / กิจกรรม
23 ก.พ. 61 
ประกาศผลการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช3และ ปวส.2
25 ก.พ. 61 
สอบปลายภาควิชาทฤษฎี ภาคบ่าย ทุกระดับ
26 - 28 มี.ค. 61 
นศ. ปวช.3 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ไขผลการเรียนไม่สมบูรณ์
28 ก.พ. 61 
ประกาศผลสอบ ระดับ ปวช.3
1 มี.ค. 61 
นักศึกษา รายงานตัวตามสถานที่ฝึกงานในเขตอุดรธานี
1 มี.ค. 61 
สอบแก้ไขการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นศ.ชั้นปีสุดท้าย
2 ก.พ. - 2 มี.ค. 61 
นักศึกษายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2560
3 มี.ค. 61 
ซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2560
4 มี.ค. 61 
ประกาศผลการสอบปลายภาค ภาคปกติและภาคบ่าย ทุกระดับ
 
 
เว็บที่น่าสนใจ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จังหวัดอุดรธานี
ค้นหางานที่ www.jobsdb.com (ทั้งใน และต่างประเทศ)
e-book มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมนักการตลาด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
PC Guide (เรียนรู้ส่วนประกอบเครื่อง PC)
กระทรวงพาณิชย์ (นโยบาย,การค้า,การส่งเสริม,..)
NECTEC's Web Based Learning
กรมสรรพากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์

ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา จาก สมศ (2554 - 2558)
(กดปุ่ม Mouse ที่ภาพเพื่อขยาย)
 

สอบถามข้อมูล
โทร. 0-4222-3105, 0-4224-2489
โทรสาร. 0-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th

For more information, please contact
Tel. 66-4222-3105, 66-4224-2489
FAX 66-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th


designed by Chayakorn Rerknimitr