ปฏิทินงาน / กิจกรรม
24 - 28 ก.พ. 63 
สอบปลายภาควิชาทฤษฎี ภาคปกติทุกระดับ
1 มี.ค. 63 
สอบปลายภาควิชาทฤษฎี ภาคบ่าย ทุกระดับ
24 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 
นักศึกษายื่นคำร้องของลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน2562
5 มี.ค. 63 
ประกาศผลสอบปลายภาค ภาคปกติ และภาคบ่ายทุกระดับ
6 มี.ค. 63 
พิธีประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฉลองความยินดี
2 - 27 มี.ค. 63 
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน 1/62 ภาคปกติ
23 -27 มี.ค. 63 
สอบปลายภาคฤดูร้อน 1/2563
8 มี.ค. - 28 เม.ย. 63 
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน 2562 ภาคบ่าย
1- 31 มี.ค. 63 
นศ. รายงานตัวสถานที่ฝึกงานตามพื้นที่ในเขตภูมิลำเนา
1- 31 มี.ค. 63 
นศ.รายงานตัวสถานที่ฝึกงานตามพื้นที่ในเขตอุดรธานี
ประมวลภาพ
กิจกรรมกีฬาสี 2562
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 (ข้อมูลวันที่ 10 ตุลาคม 2562) พบกับ "ข่าวสารเทคโนโลยีสันตพล" ฉบับเดือนสิงหาคม 2562
ประชาสัมพันธ์
ดาว-เดือน สันตพล 2019 [ข่าว]
กิจกรรมกีฬาสี 2562 [ข่าว]
พิธีไหว้ครู 2562 [ข่าว]  กิจกรรมรับน้อง [ข่าว]
นิทรรศการทางวิชาการ 2562 [ข่าว]
 
 
เว็บที่น่าสนใจ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จังหวัดอุดรธานี
ค้นหางานที่ www.jobsdb.com (ทั้งใน และต่างประเทศ)
e-book มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมนักการตลาด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
PC Guide (เรียนรู้ส่วนประกอบเครื่อง PC)
กระทรวงพาณิชย์ (นโยบาย,การค้า,การส่งเสริม,..)
NECTEC's Web Based Learning
กรมสรรพากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์

สอบถามข้อมูล
โทร. 0-4222-3105, 0-4224-2489
โทรสาร. 0-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th

For more information, please contact
Tel. 66-4222-3105, 66-4224-2489
FAX 66-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.thdesigned by Chayakorn Rerknimitr