ปฏิทินงาน / กิจกรรม
26 ม.ค. 63 
นักศึกษาระดับ ปวส. สอบ V- NET
24-27 ม.ค. 63 
ทัศนศึกษาดูงานนักศึกษา ปวส. 2
28 - 31 ม.ค. 63 
สอบ 5 บท ประเมินการทำโครงการของนักศึกษาปีสุดท้าย
31 ม.ค. 63 
ทดสอบความรู้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1
2 - 31 ม.ค. 63 
ผู้กู้ยืมกองทุนยืนยันการลงทะเบียนเรียนกับสถานศึกษา
5 ก.พ. 63 
ประกาศผลเวลาเรียนกิจกรรมชมรม/ชุมนุม/ลูกเสือ
5 ก.พ. 63 
อบรมโครงการป้องกันอุบัติเหตุ ครั้งที่ 2/2562
5 ก.พ. 63 
ประกาศผลกิจกรรมหน้าเสาธง
3 - 7 ก.พ. 63 
โครงการบรรยาย ครั้งที่ 2 อุดสาหกรรม
3 - 7 ก.พ. 63 
การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชี่พของนักศึกษาปีสุดท้าย
ข่าว
นักศึกษาเทคโนโลยีสันตพล
รับพระราชทานรางวัล

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 (ข้อมูลวันที่ 10 ตุลาคม 2562) พบกับ "ข่าวสารเทคโนโลยีสันตพล" ฉบับเดือนสิงหาคม 2562
ประชาสัมพันธ์
ดาว-เดือน สันตพล 2019 [ข่าว]
กิจกรรมกีฬาสี 2562 [ข่าว]
พิธีไหว้ครู 2562 [ข่าว]  กิจกรรมรับน้อง [ข่าว]
นิทรรศการทางวิชาการ 2562 [ข่าว]
 
 
เว็บที่น่าสนใจ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จังหวัดอุดรธานี
ค้นหางานที่ www.jobsdb.com (ทั้งใน และต่างประเทศ)
e-book มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมนักการตลาด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
PC Guide (เรียนรู้ส่วนประกอบเครื่อง PC)
กระทรวงพาณิชย์ (นโยบาย,การค้า,การส่งเสริม,..)
NECTEC's Web Based Learning
กรมสรรพากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์

สอบถามข้อมูล
โทร. 0-4222-3105, 0-4224-2489
โทรสาร. 0-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th

For more information, please contact
Tel. 66-4222-3105, 66-4224-2489
FAX 66-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.thdesigned by Chayakorn Rerknimitr