รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นาฏมวยแไทยระดับประเทศ
นาฏมวยไทยเทคโนโลยีสันตพล
นาฏมวยไทยอีซูซุ 2560

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (ข้อมูลวันที่ 1 มีนาคม 2561) พบกับ "สารสัมพันธ์สันตพล" ฉบับที่ 4 ทั้งฉบับตีพิมพ์และบน Web Site (Link ที่ข่าวประชาสัมพันธ์)เพิ่มรายชื่อสื่อห้องสมุด
ปฏิทินงาน / กิจกรรม
17-21 ก.ย. 61 
สอบปลายภาค รายวิชาปฏิบัติ ภาคปกติ
20 ก.ย. 61 
ประกาศรายชื่อนร.ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาควิชาทฤษฎี
4-22 ก.ย. 61 
นิเทศความรู้การเตรียมความพร้อมฝึกงานภาคเรียนที่2
23 ก.ย. 61 
สอบปลายภาค รายวิชาปฏิบัติ ภาคบ่าย
24-28 ก.ย. 61 
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 วิชาทฤษฎี ภาคปกติ
28 ก.ย. 61 
ประกาศผลกิจกรรม อวท.
29 ก.ย. 61 
ประชุมนิเทศนักศึกษา ปวช. ปวส. อุตสาหกรรม
30 ก.ย. 61 
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 วิชาทฤษฎี ภาคบ่าย
4 ต.ค. 61 
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2561
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2561 [ข่าว]
ประกวด ดาว-เดือน เทคโนโลยีสันตพล 2018 [ข่าว]
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 [ข่าว]
ข่าวสารเทคโนโลยีสันตพล [กค] [สค] [กย]'61
 
 
เว็บที่น่าสนใจ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จังหวัดอุดรธานี
ค้นหางานที่ www.jobsdb.com (ทั้งใน และต่างประเทศ)
e-book มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมนักการตลาด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
PC Guide (เรียนรู้ส่วนประกอบเครื่อง PC)
กระทรวงพาณิชย์ (นโยบาย,การค้า,การส่งเสริม,..)
NECTEC's Web Based Learning
กรมสรรพากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์

สอบถามข้อมูล
โทร. 0-4222-3105, 0-4224-2489
โทรสาร. 0-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th

For more information, please contact
Tel. 66-4222-3105, 66-4224-2489
FAX 66-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th


designed by Chayakorn Rerknimitr