ประมวลภาพ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
นิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560 (23-24 พฤศจิกายน 2560)
 
ประเภทการแข่งขัน
วิชาการ :
การประกวด :
กีฬา :
ตารางการแข่งขัน [ด้านวิชาการ] [การประกวด,กีฬา] (ปรับปรุง 10/11/60)
ผังอาคาร/สถานที่จัดการแข่งขัน (ปรับปรุง 10/11/60)
คู่มือการลงทะเบียนการแข่งขันทางเว็บ
  ติดต่อสอบถามฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4222-3105, 0-4224-2489
ลงทะเบียนการแข่งขัน
   
Line
กลุ่ม สันตพลวิชาการ 4.0 Facebook  
   
*สิ้นสุดลงทะเบียนการแข่งขันทางเว็บวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 (ข้อมูลวันที่ 12 ตุลาคม 2560) พบกับ "สารสัมพันธ์สันตพล" ฉบับที่ 4 ทั้งฉบับตีพิมพ์และบน Web Site (Link ที่ข่าวประชาสัมพันธ์)เพิ่มรายชื่อสื่อห้องสมุด
ประชาสัมพันธ์
นาฏมวยไทยระดับประเทศ Isuzu 2559 [ข่าว]
พิธีรับใบประกาศนียบัตร ปี 2559 [ข่าว]
พิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประจำปี 2560 [ข่าว]
ปฏิทินงาน / กิจกรรม
23 - 24 พ.ย. 60 
การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬาปีการศึกษา 2560
28 พ.ย. 60 
นิเทศนักศึกษา ปวช.2 และปวส.(ม.6) ก่อนออกฝึกงาน
1 - 30 พ.ย. 60 
ทำสัญญา กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2560
27 - 30 พ.ย. 60 
นิเทศฝึกงานครั้งที่ 1 ในเขตจังหวัดอุดรธานี
30 พ.ย. 60 
ทัศนศึกษาดูงาน บ. การบินไทย จก. จังหวัดสมุทรปราการ
4 ธ.ค. 60 
ประกาศผลเวลาเรียน/กิจกรรมชมรม/ชุมนุม/ลูกเสือ
5 ธ.ค. 60 
หยุดวันพ่อแห่งชาติ
1 - 8 ธ.ค. 60 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
8 ธ.ค. 60 
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560
 
 
เว็บที่น่าสนใจ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จังหวัดอุดรธานี
ค้นหางานที่ www.jobsdb.com (ทั้งใน และต่างประเทศ)
e-book มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมนักการตลาด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
PC Guide (เรียนรู้ส่วนประกอบเครื่อง PC)
กระทรวงพาณิชย์ (นโยบาย,การค้า,การส่งเสริม,..)
NECTEC's Web Based Learning
กรมสรรพากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์

ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา จาก สมศ (2554 - 2558)
(กดปุ่ม Mouse ที่ภาพเพื่อขยาย)
 

สอบถามข้อมูล
โทร. 0-4222-3105, 0-4224-2489
โทรสาร. 0-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th

For more information, please contact
Tel. 66-4222-3105, 66-4224-2489
FAX 66-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th


designed by Chayakorn Rerknimitr