ข่าว
พิธีรับใบประกาศนียบัตร ปี 2559
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 (ข้อมูลวันที่ 3 พฤษภาคม 2560) พบกับ "สารสัมพันธ์สันตพล" ฉบับที่ 4 ทั้งฉบับตีพิมพ์และบน Web Site (Link ที่ข่าวประชาสัมพันธ์)เพิ่มรายชื่อสื่อห้องสมุด [เลือกเมนูบริการ -> สื่อห้องสมุด]
ประชาสัมพันธ์
นาฏมวยไทยระดับประเทศ Isuzu 2559 [ข่าว]
พิธีรับใบประกาศนียบัตร ปี 2559 [ข่าว]
พิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประจำปี 2560 [ข่าว]
ปฏิทินงาน / กิจกรรม
17 ส.ค. 60 
กิจกรรมรายการธรรมสัญจร
17 ส.ค. 60 
ประชุมนิเทศนักศึกษา ปวช.1 พาณิชยกรรม
18 ส.ค. 60 
ประชุมนิเทศนักศึกษา ปวส.1 บริหารธุรกิจ
7 - 26 ส.ค. 60 
การออกตรวจเยี่ยมหอพัก
27 ส.ค. 60 
สอบระหว่างภาค รายวิชาปฏิบัติ ภาคบ่าย ทุกระดับ
29 ส.ค. 60 
ประชุมนิเทศนักศึกษา ปวช. ปวส. อุตสาหกรรม
4 - 8 ก.ย. 60 
กิจกรรมผ้าป่าสามัคคี ทำดี ถวายในหลวง
1 - 15 ก.ย. 60 
การออกตรวจเยี่ยมหอพัก
1 - 15 ก.ย. 60 
กิจกรรมบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ/การศึกษาดูงาน
 
 
เว็บที่น่าสนใจ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จังหวัดอุดรธานี
ค้นหางานที่ www.jobsdb.com (ทั้งใน และต่างประเทศ)
e-book มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมนักการตลาด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
PC Guide (เรียนรู้ส่วนประกอบเครื่อง PC)
กระทรวงพาณิชย์ (นโยบาย,การค้า,การส่งเสริม,..)
NECTEC's Web Based Learning
กรมสรรพากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์

ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา จาก สมศ (2554 - 2558)
(กดปุ่ม Mouse ที่ภาพเพื่อขยาย)
 

สอบถามข้อมูล
โทร. 0-4222-3105, 0-4224-2489
โทรสาร. 0-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th

For more information, please contact
Tel. 66-4222-3105, 66-4224-2489
FAX 66-4224-2489
e-mail address : office@santapol.ac.th


designed by Chayakorn Rerknimitr