วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล

วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพลได้ดำเนินการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2521 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้ นายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิตร จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล


ที่ตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล

ตั้งอยู่ในที่ดินบริเวณสี่แยกถนนรอบเมือง ติดกับถนนอุดร – สกลนคร ณ เลขที่ 299 หมู่ที่ 4 ถนน อุดร – สกลนคร ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 บนเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 18 1/2 วา ประกอบด้วย

1. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 1 หลัง
2. อาคารสำนักงาน และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 ชั้น 1 หลัง
3. อาคารชั้นเดียว 1 หลัง
4. อาคารปฏิบัติการช่างฯคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 1 หลัง
5. สนามบาสเกตบอล 2 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม

สนามเปตอง 2 สนาม สนามตะกร้อ 2 สนาม
และสถานที่พักผ่อน

  • อาคารเอนกประสงค์
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนศึกษา , ห้องสมุด , ห้องบรรยาย , ห้องปฏิบัติพิมพ์ดีด
  • ห้องปฏิบัติการขายและห้องปฏิบัติสำนักงาน , ห้องปฏิบัติการบัญชี , ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ

การคมนาคม มีรถเมล์เหลือง รถโดยสารสองแถว สาย 2, สาย 15, สาย 22 วิ่งผ่านตลาด

เวลาทำการ

ภาคปกติ เวลา 08.00 - 16.30 น . ทุกวัน หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์

ภาคบ่าย เวลา 08.00 -17.00 น . วันอาทิตย์