ภาพกิจกรรมภายใน 'สันตพล' ปีการศึกษา 2554

ย้อนอดีตกิจกรรมปีการศึกษา 2553
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช.
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส.
ประชุมผู้ปกครอง ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
คอนเสิร์ต So Cool และ NOS
ทดสอบนักเรียนเพื่อเข้ารับการฝึกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1
นักศึกษา ปวช. ปี 1 เข้าค่ายพุทธธรรมที่จังหวัดขอนแก่น
ทีมสันตพลเข้าแข่งขันนาฏมวยไทย ISUZU รอบภูมิภาค
พิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ
กิจกรรมผมสวยด้วยซัลซิล
กิจกรรมวันสุนทรภู่
ชาวสันตพลร่วมกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ปี 2554
สันตพลแสดงรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ นาฏมวยไทย ISUZU
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554
กิจกรรมรับน้องใหม่
สันตพลร่วมกับศาลจังหวัดอุดรธานี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว จัดอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับเยาวชน
สันตพลร่วมกับกรมตำรวจ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
สันตพลร่วมกับสาธารณสุข จัดอบรมเรื่องเพศศึกษา
ทีมสันตพลคว้าถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การแข่งขันนาฏมวยไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมทำบุญตักบาตรแบบวิถีพุทธ
การประกวด Freshy Boy and Girl 2011
ทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
อบรมประกันคุณภาพระดับอาชีวศึกษา
อบรมให้ความรู้เรื่องภาษีอากร
ภาพบรรยายธรรม พระอาจารย์มหาสมปอง
สันตพลเข์าร่วมแข่งขัน Yamaha Technology Presentation 2011 (รอบคัดเลือก)
สันตพลคว้าแชมป์ระดับจังหวัด Yamaha Technology Presentation 2011 และกิจกรรม คอนเสิร์ต Retrospect
อบรมคณาจารย์แรื่องการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการสอน
นักศึกษาวิชาทหารสันตพลเข้าฝึกภาคสนาม
นิทรรศการภาควิชาการตลาด
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 24
ชาวเทคโนโลยีสันตพลร่วมทำบุญตักบาตร
ชาวเทคโนโลยีสันตพลร่วมถวายพระพร เนื่องในวันแม่ ประจำปี 2554
การแข่งขันฟุตบอลรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดรอบชิงชนะเลิศ
อบรมนักศึกษาภาคยานยนต์เรื่องงานกียร์อัตโนมัติ
ฟุตบอลดารา-คณาจารย์เพื่อรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน
ชาวเทคโนโลยีสันตพลร่วมกันในโครงการความรู้สู่ชุมชน
เทคโนโลยีสันตพลร่วมกิจกรรมและรับรางวัลประกวดเซฟมาร์ท
เทคโนโลยีสันตพลร่วมกิจกรรมงานวันลอยกระทงของจังหวัดอุดรธานี
นักเรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์ร่วมฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการงานซ่อมลำโพง
นักเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศฟังบรรยายทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ชาวเทคโนโลยีสันตพลร่วมจัดของเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุดรธานี
เทคโนโลยีสันตพลร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา
นักเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจฟังบรรยายเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจร้านคอมพิวเตอร์
นักเรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์ทำโครงการสร้างชุดตู้ลำโพง
เทคโนโลยีสันตพลจัดนิทรรศการวิชาการประจำปีการศึกษา 2554
นักเรียนการตลาดเข้าร่วมแข่งขันการทำแผนธุรกิจของหอการค้าไทย จังหวัดอุดรธานี
ชาวเทคโนโลยีสันตพลร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เทคโนโลยีสันตพลจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นักศึกษาวิชาทหารเทคโนโลยีสันตพลร่วมพิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันกองทัพ ประจำปี 2555
นักเรียนเทคโนโลยีสันตพลเข้ารับการประเมินและได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนพระราชทาน จังหวัดอุดรธานี
เทคโนโลยีสันตพลจัดงานต้อนรับปีใหม่ 2555

*สามารถแสดงภาพบน IE 5.0 ขึ้นไปและอาจต้องใช้เวลาในการแสดงภาพแรก (ขึ้นอยู่กับความเร็วของระบบที่ใช้ติดต่อ Internet)