ภาพกิจกรรมภายใน 'สันตพล'   ปีการศึกษา 2555

ย้อนอดีตกิจกรรมปีการศึกษา 2554
พิธีไหว้ครูประจำปี 2555
นักศึกษาใหม่ ปี 2555 เข้าค่ายพุทธธรรม
นาฏศิลป์เทคโนโลยีสันตพลร่วมแสดงในงาน OTOP
เทคโนโลยีสันตพลร่วมกิจกรรมกับเซ่งหลีไถ่ HONDA (ฟุตซอล)
เทคโนโลยีสันตพลเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขัน ISUZU นาฏมวยไทย 2555 ระดับประเทศ
อบรมเพศศึกษา
กิจกรรมฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด
กีฬาธนาคารออมสิน
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ อบรมการติดตั้งวิทยุสื่อสาร
Yamaha คัดเลือกทีมนักศึกษา เพื่อเข้าแข่งขันระดับจังหวัด Yamaha Present TTX Technology 2012
โครงการ Dances 4 Life
คณาจารย์เทคโนโลยีสันตพลเข้าอบรมโปรแกรม MS-Project 2010
ชาวเทคโนโลยีสันตพลร่วมกันทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

*สามารถแสดงภาพบน IE 5.0 ขึ้นไปและอาจต้องใช้เวลาในการแสดงภาพแรก (ขึ้นอยู่กับความเร็วของระบบที่ใช้ติดต่อ Internet)